Aktuální projekty

Změna lokality parkovacího domu Purkyňova

Pro více informací navštivte web: WWW.PARKPURKYNOVA.CZ

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita.

Zde pouze souhrnně:

V Králově Poli, na ulici Purkyňova, v těsné blízkosti zahrádkářské kolonie, se má stavět pozemní parkoviště pro 89 aut a parkovací dům pro 440 aut a to na ploše, kde je dnes zeleň. Místní místo využívají k procházkám se psy atp.

Rozhodli jsme se spojit síly s obyvateli, kteří chtějí zachovat rozsáhlou plochu zeleně a zahrádkářskou kolonii. V této komunitě občanů jsou lidé ve věku od 20 do 70 let, různých skupin, politických stran a spolků.
Již dříve bylo založeno bylo několik petic za přesun záměru, nebo za zařazení místní zeleně do Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v městě Brně, jejichž plošný rozsah nesmí být zmenšen“. Tyto petice dále šíříme. Založili jsme i novou, pouze papírovou, zaktualizovanou.
Pro lepší přehlednost byly pro občany založeny webové stránky – www.parkpurkynova.cz. Obyvatelům žijícím v okolí jsme také roznesli informační letáky.

Naši členové spolu s ostatními občany hojně vystupovali na jednáních zastupitelstev a na prezentaci záměru v KC Semilasso 3.10.2019.
Dále jsme byli interpelovat na zasedání magistrátu MB.

V předešlých měsících se spolek zasadil o vyvolání hlasování o přezkoumání jiných variant pro zmiňovaný záměr na zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole. Výsledkem byla těsná prohra.
Návrh na přezkoumání podpořili zastupitelé z Piráti pro Královo Pole, TOP 9, Zelená pro Královo Pole, KSČM a z ANO, včetně paní starostky Ing. Karasové.
Co se týče plánované stavby, aktivně se účastníme zjišťovacího řízení.

Na konci března bylo v plánu na místě uspořádat spolu s místní komunitou zahrádkářů setkání občanů. Z důvodu pandemie jsme akci odložili.

Přesunout se na začátek